Staňte sa partnerským dodávateľom ISV

Pre dodávateľov ISV máme dve kategórie, ktoré obsahujú špeciálne výhody na zlepšenie vašej ponuky pre zákazníkov. Váš jedinečný softvér by mal mať špecializovaný hardvér, ktorý bude fungovať aj pri vykonávaní tých najťažších úloh v tých najnáročnejších prostrediach.

Dodávatelia ISV sa môžu zaregistrovať do programu a získať základné výhody spolupráce so spoločnosťou Panasonic alebo úplne odomknúť všetky výhody tohto programu a požiadať o status Certifikovaného dodávateľa ISV. Certifikovaní dodávatelia ISV majú úplný prístup k rozhraniu API od spoločnosti Panasonic a k mnohým ďalším fantastickým výhodám!

 

Dodávatelia ISV
Získajte nové príležitosti skombinovaním nášho hardvéru s vašimi inováciami a funkciami na zdokonalenie vašich aplikácií.
Ak sa ako dodávateľ ISV chcete posunúť na vyššiu úroveň, môžete získať certifikáciu pre produkt Toughbook, čím si otvoríte svet nových príležitostí a potenciálnych zákazníkov.
VÝHODY PARTNERSKÝ
DODÁVATEĽ ISV
CERTIFIKOVANÝ
DODÁVATEĽ ISV
Prístup k portálu pre partnerov programu Engage s množstvom nástrojov a materiálov na podporu predaja a marketingu.
Pravidelná komunikácia vrátane informácií o uvedení najnovších produktov ešte pred samotným uvedením na trh.
Vytvárajte predajné a marketingové materiály s našou aj vašou značkou.
Výhody za registráciu spoločných predajných príležitostí.
Uvítací e-mail s prehľadom programu a certifikátom.
Prístup k online produktovým školeniam a webovým seminárom.
Požiadajte o podporu pre spoločný marketing, získavanie nových potenciálnych zákazníkov a aktivity na rozvoj obchodných činností.  
Prístup ku kvalifikovaným potenciálnym zákazníkom.  
Podpora spoločných aktivít v oblasti vzťahov s verejnosťou a video s prípadovou štúdiou na propagáciu spoločných riešení a prínosov pre zákazníkov.  
Zľavnené predvádzacie jednotky na zapožičanie alebo zakúpenie a testovanie.  
Vybavte svoju predvádzaciu miestnosť pokladničnými systémami (POS) a predvádzacími jednotkami s našou aj vašou značkou.  
Podpora pre podujatia a výstavy.  
Prístup k výkonným zamestnancom spoločnosti Panasonic pre oblasť predaja, marketingu a technickú oblasť.  
Propagácia vašej spoločnosti na našej webovej lokalite.  
Plaketa oficiálneho partnera  
Propagujte svoje riešenia prostredníctvom školení, elektronických školení a webových seminárov pre zamestnancov spoločnosti Panasonic, partnerov, koncových používateľov a potenciálnych zákazníkov.  
Získajte podporu pre podujatia spoločnosti Panasonic pre interných zamestnancov, partnerov a koncových používateľov.  
Získajte prístup k našej súprave na vývoj softvéru (SDK)
a nášmu aplikačnému programovaciemu rozhraniu (API).
 
Technická podpora na vysokej úrovni.  
Príležitosť pre naše predajné tímy produktov Panasonic a partnerov propagovať alebo predávať váš softvér ako súčasť nášho riešenia.  
- Upozorňujeme, že výhody pre jednotlivé kategórie partnerov určuje naša spoločnosť, môžu sa líšiť v závislosti od regiónu a môžu byť podmienené splnením podmienok.