Sektor verejnej správy

Transformácia verejného sektora

Profesionáli vo verejnom sektore často pracujú v náročných a rozmanitých podmienkach. Mnohí potrebujú prístup k informáciám a aplikáciám na miestach, kde takýto prístup doteraz nebol možný.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor.

Vďaka špičkovej konektivite, výkonnosti, prenosnosti a nedostižnej životnosti ponúkajú profesionálom z verejného sektora oveľa väčšie možnosti pri práci v teréne, ako tomu bolo doteraz. Už nie je potrebné nosiť papierovú dokumentáciu. Práce sa nemusia zbytočne prerušovať kvôli počasiu, či prší, sneží alebo svieti ostré slnko. Už nie je potrebné nosiť viac prístrojov a zariadení.

Stručne povedané, počítače Toughbook prispievajú k zvýšeniu produktivity, efektívnosti a ziskovosti organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.

¹ Tested by a national independent third party test lab following IEC 60529 Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3