Letectvo

Transformácia leteckého sektora

Počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor sa používajú pri technickej údržbe, pri opravách v hangároch, rýchlej údržbe na letisku alebo ako elektronická letová aktovka (EFB). Prispievajú k optimalizácii práce vo vzduchu a na urýchlenie servisných prác na zemi.

Nízke elektromagnetické emisie
Vďaka vysokému stupňu ochrany majú počítače Toughbook výnimočne nízke elektromagnetické emisie a vysoké zabezpečenie proti vonkajším rizikovým vplyvom. Všetky modely získali osvedčenie MIL-STD 461E.

Osvedčenie RTCA/DO-160D 
Vybrané počítače Toughbooks zodpovedajú normám RTCA/DO-160D, teda najprísnejším predpisom pre bezpečnosť a spoľahlivosť prístrojov používaných v leteckom priemysle.

To sú len technické fakty. My vám však chceme ukázať, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.
Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.
 

¹Tested by a national independent third party test lab following IEC 60529 Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3.