Telekomunikácie

Transformácia telekomunikačného sektora

Telekomunikačný sektor je neodmysliteľne spojený s náročnými pracovnými podmienkami. Ľudia, ktorí v tomto odbore pracujú, v týchto nepriaznivých podmienkach nutne potrebujú absolútne spoľahlivý prístup k informáciám a aplikáciám.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor.

Vďaka špičkovej konektivite, výkonnosti, prenosnosti a nedostižnej životnosti ponúkajú profesionálom z odboru telekomunikácií oveľa väčšie možnosti pri práci v teréne, ako tomu bolo doteraz. Už nie je potrebné nosiť papierovú dokumentáciu.

Stručne povedané, počítače Toughbook prispievajú k zvýšeniu produktivity, efektívnosti a ziskovosti maloobchodného sektora.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.

¹ Tested by a national independent third party test lab following IEC 60529 Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3.