Stavebníctvo

Transformácia stavebného sektora

Stavebný priemysel je neodmysliteľne spojený s nevľúdnymi a náročnými pracovnými podmienkami. Ľudia, ktorí v tomto odbore pracujú, ako napríklad inžinieri, technici alebo architekti, ich v  týchto nepriaznivých podmienkach nutne potrebujú ako prístup k informáciám, výkresom a dokumentácii.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor.

Vďaka špičkovej konektivite, výkonnosti, prenosnosti a nedostižnej životnosti ponúkajú profesionálom z vašej oblasti oveľa väčšie možnosti pri práci v teréne, ako tomu bolo doteraz. Už nie je potrebné nosiť na stavby papierovú dokumentáciu. Práca sa nemusí zbytočne prerušovať kvôli počasiu, či prší, sneží alebo svieti ostré slnko. Už nie je potrebné nosiť viac prístrojov a zariadení.

Stručne povedané, počítače Toughbook prispievajú k zvýšeniu produktivity, efektívnosti a ziskovosti stavebného sektora.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.
 

¹ Tested by a national independent third party test lab following IEC 60529 Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3