• Computer Product Solutions

    CF-20 CF-31 CF-D1 CF-53 CF-54 FZ-Y1 FZ-Y1 Performance CF-AX3 FZ-G1 FZ-M1 FZ-B2 FZ-E1 FZ-X1 FZ-F1 FZ-N1 FZ-A2

Toughbook vo vašom pracovnom sektore

Počítače Toughbooks vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach, podnikoch a organizáciách, ktoré využívajú ich predností:

  • Prístup k dátam a aplikáciám v akomkoľvek prostredí
  • Kvalitnejšiu prevádzku a služby
  • Možnosť využitia odborných znalostí tam, kde je to najviac potrebné
  • Transformáciu prevádzky a z toho plynúce výrazné úspory vďaka zníženiu prestojov a súvisiacich nákladov

Základná otázka však znie, ako Vám Toughbook pomôže vyriešiť pracovné úlohy a problémy?

Pomôže ich zavedenie do obchodného procesu priniesť výrazné úspory a zvýšiť produktivitu?

Ak to chcete zistiť, vyberte zo zoznamu sektor, ktorý najviac zodpovedá vašej obchodnej činnosti a zistite potenciálne využitie počítača Toughbook.