Tlačové správy

22/06/2020

Backed by Panasonic COMPASS 2.0, the market-leading suite of enterprise management tools for Android TOUGHBOOK devices

30/03/2020

Spoločnosť Panasonic TOUGHBOOK Europe by sa v prvom rade chcela poďakovať všetkým ľuďom v prvej línii, ktorí zabezpečujú naše každodenné životné potreby a chod širšej infraštruktúry.

Ďalej by sme sa s vami chceli podeliť o kroky, ktoré robíme na podporu našich vážených zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov v Európe počas stále sa zhoršujúcej situácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19).