Strojárstvo

Transformácia strojárskeho sektora

Strojársky priemysel je neodmysliteľne spojený s nevľúdnymi a náročnými pracovnými podmienkami. Ľudia, ktorí v tomto odbore pracujú, v týchto nepriaznivých podmienkach nutne potrebujú prístup k informáciám, výkresom a dokumentácii.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor.

Vďaka špičkovej konektivite, výkonnosti, prenosnosti a nedostižnej životnosti ponúkajú profesionálom z vašej oblasti oveľa väčšie možnosti pri práci v teréne, ako tomu bolo doteraz. Už nie je potrebné nosiť papierovú dokumentáciu. Práca sa nemusí zbytočne prerušovať kvôli počasiu, či prší, sneží alebo svieti ostré slnko. Už nie je potrebné nosiť viac prístrojov a zariadení.

Stručne povedané, počítače Toughbook prispievajú k zvýšeniu produktivity, efektívnosti a ziskovosti strojárskeho sektora.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.