Vysokozdvižných vozíkov

Špeciálne počítače pre váš vozový park vysokozdvižných vozíkov

Vysokozdvižné vozíky sú neoddeliteľnou súčasťou každého skladu. Bez ohľadu na veľkosť vášho vozového parku budú počítače, ktoré sa rozhodnete namontovať do vašich vysokozdvižných vozíkov, dôležitou investíciou do hladkého a efektívneho chodu vašej prevádzky.

Výhody používania vysokozdvižných vozíkov s informačno-komunikačnými technológiami (IKT) sú početné a dobre známe. Úlohy sa môžu vykonávať s vyššou efektivitou, pretože operátori majú nepretržitý prístup k presným informáciám v reálnom čase z vášho centrálneho riadiaceho systému, pričom vyberajú a odvážajú tovar, spravujú inventár alebo sledujú a zaznamenávajú stav majetku.

Čo by ste ale mali brať do úvahy pri výbere počítačov pre svoj vozový park a ako môžete robiť tie najlepšie rozhodnutia pre svoju organizáciu v súčasnosti, ale aj v budúcnosti?

Nižšie sú uvedené niektoré z najdôležitejších otázok, ktoré by ste si mali položiť:

Are you looking for a fixed computer or a flexible mobile device that can move between vehicles?

Hľadáte pevne zapojený počítač alebo flexibilné mobilné zariadenie, ktoré môžete presúvať medzi vozidlami?

Row call to action
Supermarkets

Vyberiete si spotrebiteľské zariadenie alebo potrebujete niečo odolnejšie?

Row call to action
Retail stores

Ktoré zariadenie je pre vás to pravé?

Row call to action
Hospitality

Hľadáte kreatívne riešenie alebo potrebujete niečo, čo je presne prispôsobené vašim potrebám?

Row call to action