Phone number: +420 234 294 112
Obrana

Transformácia obranných síl 

Spoľahlivá prevádzka v najnáročnejších podmienkach s čo najefektívnejšími nákladmi. To je úloha, pred ktorým stojí organizácia v sektore obrany.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor. Prečo? Keďže ich je možné používať v podmienkach, kde iné počítače zlyhávajú. Poskytujú profesionálom v teréne informácie, aplikácie a spojenia s podpornými tímami v zázemí za každej situácie. A tiež preto, že ponúkajú široké spektrum funkcií, najvyššiu mobilitu a spoľahlivosť, šetria čas, prácu a náklady.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.

¹Tested by a national independent third party test lab following IEC 60529 Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3.