Phone number: +420 234 294 112
Automobilový priemysel

Transformácia automobilového sektora 

Počítače Toughbook vybavené procesorom Intel® Core™ i5 vPro™ processor sú ideálnym nástrojom pre všetky oblasti automobilového priemyslu od výskumu a vývoja motorov alebo vozidiel cez počítačové simulácie a merania až po záznam a hodnotenie telematických dát pri skúšobných jazdách.

Séria počítačov s maximálnou ochranou má robustnú konštrukciu bez vetrákov a utesnené externé porty. Sú odolné proti prachu a vode aj proti vibráciám a nárazom (MIL-STD 810g a IP65 )¹,². Okrem toho sú odolné voči drsným podmienkam, takže umožňujú vykonávať diagnostiku v teréne, a odolávajú pádom a otrasom na hrboľatých skúšobných polygonoch aj nečistému prostrediu servisných dielní.

Spoľahlivosť a odolnosť

Vďaka robustnej konštrukcii a prvkom ako sú napríklad pružné upevnenie displeja, vystužené závesy alebo pevné disky chránené proti otrasom, majú počítače Toughbook výnimočne dlhú životnosť bez závad a nákladných opráv. Ich prevádzkové náklady po celú dobu životnosti sú preto značne nižšie ako u konvenčných prenosných počítačov (celkové náklady na vlastníctvo).

To sú len technické fakty. My vám však chceme ukázať, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.