Sector Videos

Online video - počítače Toughbook v sektore riadenia verejných sietí

Paul Waddilove a Stephen Yeo, európsky marketingový riaditeľ divízie Toughbook, vysvetľujú, ako počítače Toughbook prispievajú ku transformácii sektoru verejných sietí.