• TOUGHBOOK 20 TOUGHBOOK 31 TOUGHBOOK 33 TOUGHBOOK 54 TOUGHBOOK 54 TOUGHBOOK T1 TOUGHBOOK N1 TOUGHBOOK D1 TOUGHBOOK D1 TOUGHBOOK G1 TOUGHBOOK G1 TOUGHPAD Q2 TOUGHPAD M1 TOUGHPAD M1 TOUGHBOOK L1 TOUGHBOOK L1 TOUGHBOOK XZ6

Toughbook vo vašom pracovnom sektore

Počítače Toughbooks vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach, podnikoch a organizáciách, ktoré využívajú ich predností:

  • Prístup k dátam a aplikáciám v akomkoľvek prostredí
  • Kvalitnejšiu prevádzku a služby
  • Možnosť využitia odborných znalostí tam, kde je to najviac potrebné
  • Transformáciu prevádzky a z toho plynúce výrazné úspory vďaka zníženiu prestojov a súvisiacich nákladov

Základná otázka však znie, ako Vám Toughbook pomôže vyriešiť pracovné úlohy a problémy?

Pomôže ich zavedenie do obchodného procesu priniesť výrazné úspory a zvýšiť produktivitu?

Ak to chcete zistiť, vyberte zo zoznamu sektor, ktorý najviac zodpovedá vašej obchodnej činnosti a zistite potenciálne využitie počítača Toughbook.