Phone number: +420 234 294 112

TOUGHBOOK vo vašom pracovnom sektore

Počítače TOUGHBOOK vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach, podnikoch a organizáciách, ktoré využívajú ich predností:

  • Prístup k dátam a aplikáciám v akomkoľvek prostredí
  • Kvalitnejšiu prevádzku a služby
  • Možnosť využitia odborných znalostí tam, kde je to najviac potrebné
  • Transformáciu prevádzky a z toho plynúce výrazné úspory vďaka zníženiu prestojov a súvisiacich nákladov

Základná otázka však znie, ako Vám TOUGHBOOK pomôže vyriešiť pracovné úlohy a problémy?

Pomôže ich zavedenie do obchodného procesu priniesť výrazné úspory a zvýšiť produktivitu?

Ak to chcete zistiť, vyberte zo zoznamu sektor, ktorý najviac zodpovedá vašej obchodnej činnosti a zistite potenciálne využitie počítača TOUGHBOOK.