Sector Videos

Online video - počítače Toughbook v maloobchodnom sektore

Francesc Castro a Stephen Yeo, európsky marketingový riaditeľ divízie Toughbook, vysvetľujú, ako počítače Toughbook prispievajú ku transformácii maloobchodného sektoru.