Sector Videos

Online video - počítače Toughbook v sektore finančných služieb

Francesc Castro a Stephen Yeo, európsky marketingový riaditeľ divízie Toughbook, vysvetľujú, ako počítače Toughbook prispievajú ku transformácii sektoru finančných služieb.