Phone number: +420 234 294 112
 • TOUGHBOOK

  SMART SERVICE

  Poskytovanie informácií o prevádzke. Dotiahnute k dokonalosti
  S využitím technológie B2M Solutions

Analýza. Prehľad. Výsledky.

 

Služba Toughbook Smart Service zachytáva, analyzuje, ukladá a hlási stav a správanie mobilných zariadení.

Vďaka tomuto škálovateľnému cloudovému riešeniu SaaS budete mať prístup k množstvu prehľadov v reálnom čase vrátane nasledujúcich:

Čo to znamená pre vašu prevádzku?

 • Významné zvýšenie efektivity pracovnej sily
 • Nižšie náklady
 • Minimalizovanie prerušení 
 • Maximalizácia návratnosti investície
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Optimalizované používanie zariadení 

Toughbook Smart Service možno ľahko začleniť do väčšiny zariadení Toughbook alebo Toughpad kedykoľvek počas ich životného cyklu.

 

Toughbook Smart Service neruší iné aplikácie v zariadeniach ani neovplyvňuje spotrebu energie batérie. 

Bližší pohľad

Identifikácia lepšieho využívania zariadení

Presne určite zariadenia, ktoré sa nevyužívajú, a opet ich nasaďte v iných častiach svojej organizácie. Alebo lepšie pochopte, ktoré aplikácie sa používajú najviac a ako ovplyvňujú výkon zariadení a produktivitu pracovníkov.

 • Zobrazenie kompletného stavu všetkých zariadení vo vašej organizácii
 • Dôležitá analýza výkonu  

Rozlúčka s neočakávanými účtami

Identifikujte oblasti s veľkými využitím údajov, používateľov zaťažujúcich systémy a náročné aplikácie, aby ste optimalizovali výkon zariadení a znížili vysoké náklady na dátové pokrytie.

 • Monitorovanie aktivít v sieti WLAN
 • Sledovanie využívania mobilných dát 

 

Zlepšenie produktivity 

Diagnostikujte hlavné príčiny problémov, ktoré majú vplyv na efektivitu. Riešte problémy, hneď ako sa stanú, a určte efektivitu nápravných opatrení vďaka prevádzkovým prehľadom v reálnom čase. 

 • Upozornenia na prerušenie činnosti a reštartovanie zariadení
 • Novinky o opravách softvéru a odstraňovaní chýb
 • Izolovanie problémov spôsobených zariadením a používateľom

Predchádzanie rušivým a nákladným odstavkam

Určte hlavné príčiny rýchleho vybíjania batérie a aktívne riešte problémy s batériou, aby ste sa vyhli neplánovanému, rušivému a nákladnému odstaveniu zariadenia, ktorý ovplyvňuje produktivitu.

 • Monitorovanie výkonu batérie
 • Zaznamenávanie cyklov nabíjania
 • Prognóza očakávanej životnosti batérie 

 

A ďalšie výhody... 

Okrem úplnej slobody pri správe svojich zariadení získate so službou Toughbook Smart Service kompletne spravované riešenie od spoločnosti Panasonic, ktoré vám ušetrí cenný čas a prostriedky.

 

Služba Toughbook Smart Service je kompatibilná s akýmkoľvek riešením na správu mobilných zariadení alebo podnikovej mobility.

 

 

 

 

 

 

Zistite, ako môže váš podnik prijímať informovanejšie rozhodnutia,
rýchlejšie konať a merať výsledky novými, výkonnými spôsobmi.

Kontaktujte nás

Stiahnite si brožúru