Program spätného odkupovania Toughbook

Program spätného odkupovania Toughbook

Za vaše IT aktíva so zostatkovou hodnotou ponúkame ešte viac.

Ak máte na likvidáciu viac ako 10 notebookov spĺňajúcich požiadavku na stav a opravy, je tu možnosť využiť program spätného odkupovania Toughbook.

Vďaka tejto službe budú vaše staré počítače Toughbook efektívne vyňaté z vašich existujúcich IT aktív a vy môžete získať ich zostatkovú hodnotu.

Z každého zariadenia budú odstránené údaje do takej úrovne, ktorá zodpovedá všetkým uznávaným medzinárodným normám, o čom dostanete potvrdzujúce osvedčenie. Budete tak mať istotu, že dôležité služobné údaje sa nikdy nedostanú do nepovolaných rúk.

Zozbierať a zlikvidovať môžeme dokonca aj počítače iných značiek, v prípade že máte záujem nahradiť ich novými notebookmi značky Toughbook.

Aj pri účasti na programe spätného odkupovania Toughbook zostávajú vaše práva podľa smernice WEEE zachované.

Ak sa chcete o tejto užitočnej službe dozvedieť viac, tu si môžete prevziať informačný súbor PDF, alebo sa s nami skontaktovať na uvedenej adrese:

Adresa:
Panasonic Computer Products Europe Service Centre,
Building B4,
Wyncliffe Road,
Pentwyn,
Cardiff,
CF23 7XB

E-mail: Toughbook.Takeback@eu.panasonic.com