• Služby zákazníckeho označenia

Služby zákazníckeho označenia

Urobte všetko pre to, aby sa vaša značka, vďaka Thoughbookom, zabezpečeným pomocou našich individuálnych služieb zákazníckeho označenia, stala prominentnou. Môžete si vybrať individuálny BIOS so zákazníckym označením a zákaznícke označenie v BIOSe , označenie hardvéru logotypom vašej spoločnosti i kombináciu označenia v BIOSe a na hardvére.

informačný súbor PDF