Phone number: +420 234 294 112
 • Profesionálne služby Toughbook

Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie spoločnosti Panasonic o ochrane súkromia

Spoločnosť Panasonic pristupuje k vašim súkromným a osobným informáciám s maximálnym rešpektom. Dodržiavame nariadenie EÚ o všeobecnej ochrane údajov.

Cieľom tohto oznámenia o ochrane súkromia je informovať vás o tom, ako používame informácie, ktoré o vás získame (tzv. „Osobné informácie“, vysvetlenie nižšie). Pokúsili sme sa dostatočne podrobne vysvetliť naše konanie, aby sme vám poskytli krátky pohľad na potrebné informácie a v prípade, že chcete zistiť viac, máte možnosť kliknúť na odkaz. [■If you still can't find the information you need, you can email us at [psceuwebmaster@eu.panasonic.com

]].

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa týka zariadení, produktov, webových lokalít alebo aplikácií, ktoré sa zmieňujú o oznámení o ochrane údajov alebo naň odkazujú (súhrnne naše „služby“) a bude platiť v prípade, ak naše služby využívate pomocou počítača, mobilného telefónu, tabletu, televízora alebo iného zariadenia.

Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti súkromia sa vám zobrazia po kliknutí na odkazy nižšie:

 

 1. Kto sme?
   
 2. Čo sú osobné informácie?
 3. Aké osobné informácie o vás spoločnosť Panasonic získava?
  1. Osobné informácie, ktoré poskytujete priamo
  2. Informácie o vašom používaní služieb
  3. Osobné informácie z externých zdrojov
  4. Ďalšie spôsoby, ktorými môžeme získavať vaše Osobné informácie 
    
 4. Ako používame vaše informácie?
   
 5. Komu sprístupňujeme vaše informácie?
   
 6. Aké opatrenia prijímame, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných informácií?
   
 7. Prístup k vašim osobným informáciám a vaše ďalšie práva
   
 8. Uchovávanie údajov – Ako dlho vaše Osobné informácie skladujeme/evidujeme?
   
 9. Odkazy a produkty externých partnerov v rámci našich služieb
   
 10. Súbory cookies
   
 11. Vaše možnosti (napr. marketingové e-maily a pod.)
   
 12. Osobné informácie o deťoch
   
 13. Zmeny v tomto oznámení o ochrane súkromia
   
 14. Kontaktujte nás/Ďalšie informácie
   

 

 1. Kto sme?
   
  1. Panasonic Connect Europe GmbH [SM(1] (“Panasonic”, “we”, “us” or “our”)
   Hagenauer Strasse 43
   65203 Wiesbaden
   Germany
   HRB 13178
  2. Sme súčasťou spoločnosti Panasonic so sídlom v meste Kadoma v japonskej prefektúre Osaka.
    
  3. Máme niekoľko pobočiek, ktoré nájdete tu http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#r....
    
 2. Čo sú osobné informácie?

  Na účely tohto oznámenia o ochrane súkromia tvoria „Osobné informácie“ všetky informácie o vás a/alebo informácie, na základe ktorých možno priamo alebo nepriamo zistiť vašu totožnosť. Informácie, ktoré odhaľujú vašu totožnosť, môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, fotografie, platobné údaje, identifikačné číslo konkrétneho produktu/zariadenia spoločnosti Panasonic, údaje o polohe, online identifikátor (napr. identifikátory vo forme súborov cookies a vaša IP adresa) alebo informácie o jednom alebo viacerých faktoroch, ktoré sa týkajú vašej fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej identity. Keď s osobnými informáciami spojíme ďalšie informácie (t. j. informácie, ktoré ako také neodhaľujú vašu totožnosť), s takýmito spojenými informáciami zaobchádzame ako s osobnými informáciami.
   

 3. Aké Osobné informácie o vás spoločnosť Panasonic získava?
   
  1. Osobné informácie, ktoré poskytujete priamo

   Vďaka niektorým službám v našej ponuke nám môžete Osobné informácie poskytnúť priamo.

   Keď si vytvoríte účet alebo profil v spoločnosti Panasonic

   Keď si vytvoríte účet alebo profil na webovej lokalite alebo v aplikácii spoločnosti Panasonic (napríklad keď zaregistrujete na použitie Toughbook Service Cloud alebo sa zaregistrujete ako partner spoločnosti Panasonic), požiadame vás o poskytnutie určitých osobných informácií vrátane vášho mena a e-mailovej adresy. Každý účet v spoločnosti Panasonic, ktorý vytvoríte, bude chránený heslom a vaše meno použijeme na overenie vášho účtu v prípade vášho telefonátu zástupcom oddelenia zákazníckej podpory alebo keď nás budete kontaktovať na iný účel.

   Keď v spoločnosti Panasonic zaregistrujete produkt alebo zariadenie

   Keď si kúpite produkt alebo zariadenie spoločnosti Panasonic, môžete si vybrať, či daný produkt alebo zariadenie u nás zaregistrujete, aby ste mohli využívať jeho vlastnosti, napríklad záruku alebo propagačnú kampaň týkajúcu sa produktu/zariadenia. Na účely registrácie vášho produktu alebo zariadenia môžeme získavať Osobné informácie, ako sú vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a informácie o produkte alebo zariadení spoločnosti Panasonic, ktoré vlastníte, ako sú napríklad sériové čísla (alebo iný identifikátor produktu/zariadenia) a dátum nákupu.

   Keď komunikujete so spoločnosťou Panasonic

   Keď sa na nás obrátite s nejakou otázkou týkajúcou sa predaja alebo budete e-mailom, telefonicky alebo osobne komunikovať s našimi zástupcami oddelenia podpory zákazníkov, môžeme získavať Osobné informácie, ako sú vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a uprednostňované formy kontaktu. Okrem toho môžeme získavať informácie aj o produktoch alebo zariadeniach od spoločnosti Panasonic, ktoré vlastníte, ako sú ich sériové čísla a dátum nákupu. Môžeme tiež vyhotovovať protokoly/správy, ktoré sú užitočné pri diagnostikovaní problémov týkajúcich sa výkonu produktu alebo aplikácie, a získavať informácie o danom probléme. Tieto informácie používame, aby sme vám poskytli zákaznícku podporu a podporu produktov. Môžeme získať prístup do vášho profilu/účtu v spoločnosti Panasonic, aby sme vám poskytli potrebnú pomoc alebo podporu, ktorú potrebujete alebo o ktorú ste požiadali. Okrem toho si môžeme nahrávať a analyzovať vaše rozhovory s našimi zástupcami oddelenia zákazníckej podpory (napr. keď sa s nami telefonicky skontaktujete), a to na účely školení a riešenia sťažností, a tiež analyzovať informácie, ktoré ste poskytli ako odpoveď na dobrovoľné zákaznícke prieskumy. Zaznamenávať a/alebo analyzovať vaše rozhovory s nami môžeme, len keď nám to umožnia príslušné zákony a vždy vám oznámime, že uplatňujeme takýto postup.
    

  2. Informácie o vašom používaní služieb

   Môžeme získavať informácie o vašom používaní našich služieb prostredníctvom softvéru na vašom zariadení/produkte od spoločnosti Panasonic a inými prostriedkami alebo o vašom používaní online aplikácií. Môžeme napríklad získavať:

   1. Informácie o zariadení/produkte – napríklad model vášho hardvéru, IMEI číslo zariadenia/produktu, MAC adresu rozhrania bezdrôtovej siete vášho zariadenia a mobilné telefónne číslo využívané zariadením, informácie o mobilnej sieti, vašom mobilnom operačnom systéme, používanom type mobilného prehliadača, nastavení časovej zóny, ako aj ďalšie jedinečné identifikátory zariadenia, IP adresu, informácie o operačnom systéme a nastaveniach zariadenia, ktoré používate na prístup k službám.
     
   2. Zaregistrované informácie – napríklad čas a trvanie vášho používania služby, vyhľadávané pojmy, ktoré zadávate prostredníctvom služieb, a ďalšie informácie uložené v súboroch cookies, ktoré sme nastavili na vašom produkte/zariadení alebo našej aplikácii.
     
   3. Informácie polohe – napríklad signál GPS vášho produktu alebo zariadenia alebo informácie o najbližších prístupových bodoch Wi-Fi siete a vežiach mobilných operátorov, ktoré sa k nám môžu prenášať, keď používate niektoré služby. Niektoré naše služby závislé od lokality potrebujú vaše Osobné informácie na to, aby fungovali. Ak chcete využívať konkrétnu vlastnosť, požiadame vás o súhlas s používaním vašich údajov na tento účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť zmenou nastavení na vašom zariadení/produkte.
     
  3. Osobné informácie z externých zdrojov

   Môžeme dostávať Osobné informácie od externých partnerov (t. j. od iných spoločností), ďalšie informácie o tejto skutočnosti nájdete v nasledujúcich doplňujúcich informáciách:

   Informácie z verejne dostupných zdrojov

   Osobné informácie o vás môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov, ak je ich prijímanie v súlade s platnými zákonmi, pričom takéto informácie môžeme spojiť s inými informáciami, ktoré od vás alebo o vás dostaneme.
   Informácie o vás môžeme získavať aj zo sociálnych sietí, keď sa na ne rozhodnete zaregistrovať.
    

  4. Ďalšie spôsoby, ktorými môžeme získavať vaše Osobné informácie

   Vaše Osobné informácie môžeme získavať aj inými spôsobmi. Ďalšie informácie o nich nájdete v nasledujúcich dodatočných informáciách:

   Nástenky a fóra

   Niektoré webové lokality a aplikácie spoločnosti Panasonic majú nástenky, fóra, vývesky, funkciu chatu, blogy a podobné funkcie („Informácie zverejnené v komunite“), prostredníctvom ktorých môžete zverejňovať informácie, správy a iné materiály. Dôrazne vám odporúčame, aby ste boli pri zverejňovaní osobných informácií prostredníctvom takýchto služieb veľmi opatrní, pretože takéto informácie sa môžu stať verejnými a byť k dispozícii návštevníkom našich webových lokalít a širokej verejnosti.
   Na účely zverejňovania informácií v komunite sme povinní v rámci registračného procesu získavať určité Osobné informácie, medzi ktoré patria vaše meno, používateľské meno, heslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo).

   Propagačné kampane, hry, losovania o ceny a súťaže

   Ak sa zapojíte do lotérií,súbojov, internetových hier, losovaní o ceny, súťaží a podobných propagačných kampaní („činnosti“), môžeme vami poskytnuté Osobné informácie použiť na správu takýchto činností. Na účely správy takýchto činností od vás môžeme vyžadovať poskytnutie určitých osobných informácií, medzi ktoré môže patriť vaše meno, používateľské meno, heslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo).
   Ak budú podmienky nejakej propagačnej kampane, ktorými sa riadi zaobchádzanie s osobnými informáciami o vašej osobe, v rozpore s týmto oznámením o ochrane súkromia, podmienky propagačnej kampane budú mať prednosť a odporúčame vám, aby ste si pozorne preštudovali všetky osobitné podmienky akejkoľvek činnosti.

   Prihlásenia na odber a informačné bulletiny

   Keď sa prihlásite na odber našich propagačných oznámení a informačných bulletinov, môžeme od vás získať Osobné informácie, aby sme vám túto službu mohli poskytovať. Tieto potrebné Osobné informácie budú zahŕňať vašu e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje. . Takéto služby prihlásenia vám budeme poskytovať len v súlade s platnými zákonmi a v prípadoch, keď ste nás o to výslovne požiadali.

   Keď na webovú lokalitu alebo internetovú aplikáciu uložíte nejaké Osobné informácie

   Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme získavať aj ďalšie Osobné informácie, ktoré poskytnete tak, že na naše webové lokality alebo internetové aplikácie uložíte nejaký obsah (napr. video alebo fotografie). V takých prípadoch môžeme získavať nasledujúce Osobné informácie, aby sme obsah mohli zverejniť na našich webových stránkach alebo v internetových aplikáciách: vaše meno, e-mailová adresa a všetky Osobné informácie v obsahu, ktorý ste sa rozhodli nahrať. Takýto obsah budeme získavať len v súlade s platnými zákonmi.

   Činnosť na webovej lokalite a v reakcii na kampaň

   Ak ste povolili naše sledovacie súbory cookies, naše automatické marketingové systémy budú sledovať vaše činnosti na webovej lokalite a v reakcii na kampaň (napríklad navštívené obchodné výstavy alebo informačný bulletin, na ktorý ste klikli). Tieto opatrenia vykonávame, aby sme lepšie spoznali našich zákazníkov a prispôsobili naše marketingové oznámenia tak, aby boli pre nich relevantné.

   Toughbook Partner Portal spoločnosti Panasonic

   Na to, aby ste sa stali partnerom spoločnosti Panasonic, od vás budeme potrebovať základné informácie o spoločnosti, zamestnancovi, ktorý vykonáva jej registráciu (meno, e-mailová adresa, telefón), a informácie o tom, ktoré produkty spoločnosti Panasonic chce spoločnosť propagovať. Osobné informácie zaznamenané na portáli budú obsahovať výsledky školení.
    

 4. Ako používame vaše informácie?

  Osobné informácie, ktoré získame, môžeme používať na nasledujúce účely:

  1. Registrovanie produktov/zariadení – na zaregistrovanie vás, vášho zariadenia alebo produktu na využívanie niektorej našej služby;
  2. Poskytovanie našich služieb – na poskytovanie našich služieb alebo osobitnej funkcie, o ktorú požiadate, ako aj na to, aby sme si mohli plniť povinnosti podľa zmluvy s vami (napr. vo vzťahu k záruke na produkt alebo zariadenie);
  3. Prieskumy – na zisťovanie vašich názorov a pripomienok k našim službám a vykonávanie iných prieskumov;
  4. Prispôsobený a zameraný obsah – na poskytovanie prispôsobeného obsahu a poskytovanie odporúčaní na základe vašich predchádzajúcich činností v súvislosti s našimi službami. Osobné informácie môžeme používať na účinnejšie zameranie našich služieb, obsahu, odporúčaní, reklám a oznámení (viac informácií o tejto oblasti nájdete v našej politike, ktorá sa týka súborov cookies);
  5. Reklama – na účely reklamy, ako je poskytovanie prispôsobených reklám a sponzorovaného obsahu a zasielanie propagačných oznámení;
  6. Účely analýzy – na posudzovanie a analýzu nášho trhu, zákazníkov, produktov, zariadení a iných služieb (vrátane zisťovania vášho názoru na naše produkty a služby a vykonávania zákazníckych prieskumov);
  7. Štatistika – na vytváranie anonymných súhrnných štatistík o používaní našich služieb. Tieto anonymizované údaje môžeme poskytovať tretím stranám;
  8. Skvalitňovanie služieb – na vyvíjanie a zlepšovanie nových a existujúcich produktov a služieb spoločnosti Panasonic, jej odporúčaní, reklám a iných oznámení a na zisťovanie bližších informácií o tom, čomu dávate prednosť;
  9. Služby zákazníckej podpory – na poskytovanie služieb zákazníckej podpory pre vaše zariadenie alebo produkt alebo riešenie iných otázok, ktoré v súvislosti s podporou môžete mať (napr. vybavovanie reklamácií);
  10. Prevencia trestnej činnosti – na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov alebo trestnej činnosti;
  11. Obchodné účely – na monitorovanie obchodov a interné vedenie záznamov;
  12. Publikovanie vašich komentárov – keď zadáte recenziu produktu alebo zariadenia, komentáre alebo obsah na naše webové lokality alebo aplikácie alebo keď ste sa zapojili do dobrovoľného prieskumu, môžeme uviesť odkaz na vaše komentáre, publikovať ich alebo zverejniť, a to aj v našich vlastných reklamách;
  13. Právne povinnosti – na dodržiavanie našich právnych povinností;
  14. Súťaže a propagačné kampane – na organizovanie losovaní o ceny, súťaží a iných propagačných kampaní alebo ponúk, ako to povoľuje zákon;
  15. Školenia – na školenie personálu a účely zabezpečovania kvality, najmä vo vzťahu k našim zástupcom zákazníckej podpory a
  16. Aktualizácie – na komunikáciu s nami vrátane komunikácie o vašom účte, profiloch alebo transakciách s nami; aby sme vám poskytovali dôležité informácie o vašich produktoch, zariadeniach, aplikácii alebo iných službách, posielali vám oznámenia o podstatných zmenách v našom oznámení o ochrane súkromia a ak nám to povolíte a budú to povoľovať platné zákony, na účely marketingu a zasielanie ponúk a propagačných kampaní týkajúcich sa našich služieb.
   Zákon nám umožňuje používať Osobné informácie, ako sa uvádza vyššie, na základe toho, že konáme v „našich legitímnych záujmoch“.

   Stiahnutie produktu – ak by došlo k vysoko nepravdepodobnej situácii, že spoločnosť Panasonic bude musieť nejaký produkt stiahnuť, a to aj z bezpečnostných dôvodov, vaše informácie použijeme, aby sme sa s vami skontaktovali a poskytli vám pokyny k vráteniu produktu.

   Marketingové oznámenia

   Spoločnosť Panasonic môže vaše Osobné informácie používať na to, aby vám poštou, e-mailom, telefonicky a/alebo formou textovej (SMS) správy poskytovala informačné bulletiny a iné oznámenia, len ak ste na to poskytli súhlas alebo nám to inak umožňuje platný zákon. Ďalšie informácie o tejto činnosti nájdete v tomto oznámení o ochrane súkromia v časti „Vaše možnosti“.

   Spájanie osobných informácií

   Osobné informácie, ktoré od vás získame (vrátane informácií získaných od iných pobočiek spoločnosti Panasonic), môžeme spájať v rozsahu, v akom nám to povoľuje platný zákon. Môžeme napríklad spájať rôzne databázy, ktoré obsahujú vaše Osobné informácie, aby sme vám poskytovali lepšie podporné služby a na mieru šitý obsah (napríklad marketing a reklamu).

 5. Komu sprístupňujeme vaše informácie?

  Vaše Osobné informácie nesprístupníme externým partnerom na ich vlastné marketingové alebo obchodné účely. Môžeme ich však sprístupňovať nasledujúcim subjektom:

  1. Pobočky spoločnosti Panasonic
   Aby sme vám mohli poskytovať požadované služby alebo iné služby/pomoc, o ktorú požiadate, vaše Osobné informácie možno budeme musieť poskytnúť iným pobočkám spoločnosti Panasonic. Všetky pobočky spoločnosti Panasonic sú povinné dodržiavať postupy v oblasti ochrany súkromia, ktoré sú vytýčené v tomto oznámení o ochrane súkromia, alebo inom oznámení o ochrane súkromia, o ktorom vás tieto pobočky môžu informovať.
  2. Poskytovatelia služieb
   Pri správe určitých činností a služieb v našom mene využívame externých poskytovateľov služieb, ako sú napríklad poskytovatelia služieb call centier, ktorých spoločnosť Panasonic využíva na poskytovanie služieb našim zákazníkom, dodávanie údajov, čistenie údajov, realizáciu vašich nákupov a dodávanie produktov, spracovanie platieb kreditnou kartou, odosielanie poštových zásielok a e-mailov, odosielanie textových (SMS) správ, poskytovanie reklám, analyzovanie využívania našich služieb, sledovanie efektívnosti našich marketingových kampaní, umožnenie používateľom pripájať sa na sociálne siete, poskytovanie služieb zameraných na kontrolu podvodov a služieb zákazníckej podpory. Takýmto externým poskytovateľom služieb môžeme vaše Osobné informácie poskytovať výlučne na to, aby mohli vykonávať služby v našom mene a takéto subjekty budú vykonávať činnosť len podľa našich pokynov. Príklady externých poskytovateľov služieb, ktorých využívame:
   1. Poskytovatelia e-mailových služieb – keď vám odosielame e-maily, v súlade s vašimi marketingovými voľbami využívame cloudové služby od spoločností ELOQUA a Oracle Marketing Cloud;
   2. Poskytovatelia analytických služieb – poskytovatelia analytických služieb nám v záujme skvalitňovania našich služieb pomáhajú zistiť, ako používate naše produkty/zariadenia a ostatné služby. Poskytovatelia analytických služieb, ktorých v súčasnosti využívame: Google Analytics, ELOQUA a Oracle Marketing Cloud. Ďalšie informácie nájdete v našej politike, ktorá sa týka súborov cookies.
  3. Channel Partněři
   Ak ste nás kontaktovali v súvislosti s potenciálnou predajnou príležitosťou, môžeme vám poskytnúť vaše osobné údaje, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo, našim schváleným partnerom v kanáli, aby mohli sledovať požiadavku na kontakt a ďalej kvalifikovať vaše požiadavky.
  4. Poskytovatelia sociálnych sietí
   Vaše Osobné informácie, ako napríklad vašu e-mailovú adresu, môžeme poskytnúť niektorým poskytovateľom sociálnych sietí, aby nám pomohli zobrazovať reklamy na naše služby na vašich stránkach na sociálnych sieťach. Vaše Osobné informácie budeme poskytovateľom sociálnych sietí sprístupňovať len v súlade s vašimi marketingovými voľbami a platnými zákonmi.
  5. Tretie strany, ako to vyžaduje zákon alebo na účely ochrany našich služieb
   Vaše Osobné informácie budeme sprístupňovať, aby sme dodržali platné zákony alebo reagovali na aktuálny právny proces vrátane zo strany orgánov na presadzovanie práva alebo iných štátnych orgánov, na ochranu našich zákazníkov (napríklad na predchádzanie spamu alebo pokusom podviesť používateľov našich služieb), na prevádzkovanie a zachovávanie bezpečnosti našich služieb (napr. na predchádzanie alebo zastavenie útoku na naše systémy alebo siete) alebo na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Panasonic vrátane vykonávania podmienok alebo dohôd, ktorými sa riadi používanie našich služieb.
  6. Anonymné štatistiky
   Na rôzne účely (ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane súkromia) vyhotovujeme a vyvíjame anonymné súhrnné alebo všeobecné údaje a štatistiky. Keďže ide o anonymné údaje (t. j. na ich základe nemožno zistiť vašu totožnosť), nepovažujeme takéto informácie za Osobné informácie. Vzhľadom na to ich môžeme poskytovať externým partnerom (napríklad našim pobočkám, partnerom, inzerentom a pod.).
  7. Iné strany v súvislosti s firemnými transakciami
   Osobné informácie môžeme sprístupňovať externým partnerom (alebo inej pobočke spoločnosti Panasonic) v rámci reorganizácie, fúzie, prevodu, predaja, spoločného podniku, postúpenia alebo iného nakladania s podnikom, aktívami alebo zásobami spoločnosti Panasonic alebo ich časťou, bez obmedzenia aj v súvislosti s konkurzným alebo iným konaním.
  8. Externí organizátori súťaží
   Vaše Osobné informácie môžeme sprístupňovať externým sponzorom lotérií, súbojov, losovaní o ceny, súťaží a podobných propagačných kampaní. Totožnosť takýchto externých organizátorov vám oznámime pred vstupom do súťaže, lotérie, losovaním o ceny alebo podobnou propagačnou kampaňou.
  9. Iné strany s vaším súhlasom alebo na váš pokyn
   Osobné informácie o vás môžeme poskytovať externým partnerom, ak s tým vyjadríte súhlas alebo o to požiadate.
   Niekoľko služieb spoločnosti Panasonic vám umožňuje ukladať a zdieľať určité Osobné informácie, ako sú správy, fotografie, videá a iný obsah. Ku všetkým osobným informáciám, ktoré sa rozhodnete uložiť a zdieľať na verejne dostupnom profile, môžu mať prístup ostatní a môžu si ich prezerať. Vzhľadom na to by ste mali byť takéto služby spoločnosti Panasonic vždy používať obozretne.
    
 6. Čo robíme, aby sme vaše informácie udržiavali v bezpečí?

  Spoločnosť Panasonic zaviedla prísne fyzické a technické opatrenia na zaistenie Osobných informácií, ktoré získavame v súvislosti s našimi službami. Zoberte však na vedomie, že hoci vykonávame prísne kroky na ochranu vašich osobných informácií, žiadna webová lokalita, produkt, zariadenie, internetová aplikácia alebo prenos údajov, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie nie sú úplne bezpečné, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných informácií.

  Umiestnenie osobných údajov

  Osobné údaje, ktoré od vás získavame, sa ukladajú a spracúvajú v Európskom hospodárskom priestore („EHP“).

  Šifrovanie

  Všetky Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, sa zachytávajú, prenášajú a ukladajú pomocou šifrovania. Údaje sa skladujú vo vysoko bezpečných dátových centrách.

  Ďalšie bezpečnostné opatrenia

  Informačná bezpečnosť vrátane ochrany Osobných informácií sa organizuje v rámci globálneho programu spoločnosti Panasonic, ktorý sa nazýva „Manažment informačnej bezpečnosti“ (ISM). Cieľ, normy a vykonávacie opatrenia sú vytýčené v politike, normách a usmerneniach, ktoré platia globálne. Všetky centrálne európske IT systémy podliehajú externému hodnoteniu a spadajú pod certifikáciu ISO 27001. Program a všetky jeho časti využívajú silnú metódu PDCA, ktorá sa uplatňuje každý rok na zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti všetkých údajov pre celý životný cyklus informácií od získania po ich zničenie.

  Používanie sociálnych médií a fór

  Súčasťou niektorých služieb sú sociálne siete, chatovacie miestnosti alebo fóra. Pri ich využívaní by ste mali dohliadať na to, aby ste neuvádzali Osobné informácie, v prípade ktorých nechcete, aby ich videli, získali alebo používali ostatní používatelia.
   

 7. Prístup k vašim osobným informáciám a vaše ďalšie práva

  Spoločnosť Panasonic bude vaše Osobné informácie získavať, uchovávať a spracúvať v súlade s vašimi právami podľa platných zákonov o ochrane údajov.
  Medzi vaše práva podľa platných zákonov o ochrane údajov patrí právo na prístup ku kópii vašich osobných informácií, právo požiadať o vymazanie alebo aktualizáciu nepresných Osobných informácií a právo v niektorých prípadoch namietať proti spracovaniu vašich Osobných informácií. Právo na stiahnutie súhlasu – ak ste súhlasili s naším spracovaním vašich Osobných informácií, máte právo takýto súhlas kedykoľvek stiahnuť.  Ak chcete stiahnuť svoj súhlas so spracovaním, skontaktujte sa s nami pomocou údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane súkromia.

  Výkon vašich práv

  Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv podľa platných zákonov o ochrane údajov, skontaktujte sa s nami pomocou údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane súkromia. Na vašu žiadosť budeme odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia takejto žiadosti, ak platné zákony o ochrane údajov nepovoľujú dlhšiu lehotu, pričom vám za vybavenie vašej žiadosti môžeme účtovať primeraný poplatok, o ktorom vás budeme informovať. Zoberte na vedomie, že poplatok budeme účtovať, len ak nám to umožňujú platné zákony o ochrane údajov.

  Sťažnosti

  Ak vás znepokojuje, že sme nedodržali vaše zákonné práva podľa platných zákonov o ochrane údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky(https://dataprotection.gov.sk)   . Ak sa nachádzate mimo [■Slovenskú republiku], môžete sa obrátiť na miestny úrad pre dohľad nad ochranou údajov.
   

 8. Uchovávanie údajov – Ako dlho budeme vaše Osobné informácie skladovať/evidovať

  Vaše Osobné informácie budeme evidovať počas lehoty potrebnej na naplnenie účelov, na ktoré sme takéto informácie získali.
  ​Osobné informácie zaraďujeme do nasledujúcich kategórií, ktoré majú rôzne lehoty uchovávania:

  • Účastníci súťaží – 1 rok.
  • Prihlásenie na odber marketingových materiálov – prihlásenie potrvá, kým odber nezrušíte. Od okamihu zrušenia budeme vaše informácie uchovávať na tzv. zadržiavacom zozname, aby sme mohli splniť vašu žiadosť.
  • Formuláre predaja typu Kontaktujte nás alebo prichádzajúce telefonické otázky na predaj – 1 rok.
  • Registrácie záruky a telefonáty zákazníckych služieb – 5 rokov. Je možné, že sa s vami budeme musieť skontaktovať v prípade stiahnutia produktu (zdravie a bezpečnosť).
  • Zákazníci a partneri – Vaše osobné údaje uchováme po dobu potrebnú na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené vaše osobné údaje, ako je to uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšie obdobie uchovávania údajov. Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo podľa platných zákonov, budú vymazané a / alebo vrátené v súlade s platnými právnymi predpismi.

   Zoberte na vedomie:  Ak vaše Osobné informácie patria do viac než jednej kategórie, uplatní sa najdlhšia lehota uchovávania. Keď už vaše Osobné informácie nebudú viac potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo ako to vyžaduje platný zákon, vymažeme ich a/alebo vám ich vrátime v súlade s platným zákonom.
    

 9. Odkazy a produkty externých partnerov v rámci našich služieb

  Naše webové lokality, aplikácie a produkty môžu obsahovať odkazy na webové lokality externých partnerov, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Panasonic, a naše webové lokality alebo vaše produkty a zariadenia môžu obsahovať aplikácie, ktoré môžete získať od externých partnerov. Spoločnosť Panasonic nemá nad takýmito prepojenými lokalitami a aplikáciami kontrolu, a preto nie sme zodpovední za postupy týkajúce sa súkromia alebo obsah takýchto prepojených webových lokalít a internetových aplikácií. Ak sa rozhodnete použiť webové lokality alebo aplikácie externých partnerov, Osobné informácie získané prostredníctvom takejto webovej lokality alebo aplikácie externých partnerov budú podliehať politike ochrany súkromia, ktorú uplatňuje príslušný externý partner. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si našli čas a preštudovali si politiky ochrany súkromia, ktoré uplatňujú strany, ktorým poskytnete svoje Osobné informácie.
   

 10. Súbory cookies

  Čo sú súbory cookies?
  Spoločnosť Panasonic a niektorí iní externí poskytovatelia obsahu, reklamy alebo iných funkcií v rámci našich služieb môžu v niektorých častiach našich služieb používať súbory cookies a iné technológie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré dokáže prečítať internetový server domény, ktorá súbor cookie umiestnila na váš pevný disk. Môžeme ich používať na evidovanie vašich volieb a nastavení, na pomoc pri prihlasovaní, poskytovanie cielených reklám a analyzovanie činnosti na webovej lokalite.

  Ďalšie informácie o súboroch cookies
  Ďalšie informácie o tom, čo sú súbory cookies, ako ich spoločnosť Panasonic a ostatní externí poskytovatelia používajú, ako aj informácie o tom, ako ich možno deaktivovať, nájdete v našej politike používania súborov cookies.
   

 11. Vaše možnosti (napr. marketingové e-maily a pod.)

  Naša spoločnosť a ostatné pobočky spoločnosti Panasonic môžu používať vaše Osobné informácie (napríklad vaše kontaktné údaje, ako sú meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo) na odosielanie marketingovej korešpondencie poštou, e-mailom, telefonicky a/alebo prostredníctvom textových (SMS) správ, ide o oznámenia o produktoch, zariadeniach a iných službách spoločnosti Panasonic v súlade s vašimi voľbami a kontaktu voToughtalk Community .
  Keď si kúpite produkty alebo zariadenia spoločnosti Panasonic, skontaktujete sa s našimi zástupcami zákazníckej podpory, vytvoríte si účet alebo profil pre niektorú z našich služieb alebo sa zaregistrujete na niektorú z našich služieb, môžeme vám ponúknuť možnosť prihlásiť sa na odber (alebo keď to umožňuje platný zákon, odhlásiť sa z odberu) takejto marketingovej korešpondencie.
  Tretím stranám neposkytujeme Osobné informácie na ich marketingové účely.
  Vaše Osobné informácie tiež môžeme použiť na prispôsobenie alebo účinnejšie zameranie našich marketingových oznámení, aby sme v maximálnom možnom rozsahu zaistili, že daná marketingová korešpondencia bude mať pre vás zmysel.
  Ak chcete zrušiť odber marketingovej korešpondencie od spoločnosti Panasonic, kliknite na možnosť „Zrušiť odber“ v marketingovom alebo propagačnom e-maile alebo textovej (SMS) správe, ktorú od nás dostanete.
   

 12. Osobné informácie o deťoch

  1. Kto je dieťa?
   Spoločnosť Panasonic považuje za dieťa každú osobu mladšiu ako 16 rokov alebo ktorá nedosiahla vek uvedený v platných zákonoch o ochrane údajov.
  2. Získavame Osobné údaje od detí?
   Bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka vedome nezískavame ani sa nesnažíme získavať Osobné informácie od detí alebo o deťoch. Ak Osobné informácie od detí získavame, vždy vynakladáme primerané úsilie, aby sme si overili, či súhlas poskytol alebo povolil rodič alebo opatrovník dieťaťa.
  3. Ako postupujeme, keď nám deti poskytnú Osobné informácie?
   Ak zistíme, že Osobné informácie, ktoré nám boli poskytnuté, sa týkajú dieťaťa a nemáme súhlas rodiča alebo opatrovníka, vynaložíme primerané úsilie, aby sme:
   • Osobné informácie čo najskôr vymazali alebo
   • ak vymazanie nie je možné, zaistíme, aby sa takéto Osobné informácie nepoužívali na žiadny účel ani ďalej nesprístupnili externým partnerom.
  4. Otázky rodiča alebo opatrovníka
   Ak ste rodič alebo opatrovník a máte otázky týkajúce sa spracovania osobných informácií vášho dieťaťa spoločnosťou Panasonic, skontaktujte sa s nami pomocou údajov uvedených v časti „Ďalšie informácie“ nižšie.

   Zmeny v tomto oznámení o ochrane súkromia

   Je tiež dôležité, aby ste si pravidelne overovali, či nedošlo k aktualizácii oznámenia o ochrane súkromia, pretože toto oznámenie môžeme príležitostne meniť. Legenda „naposledy aktualizované“ v spodnej časti tejto stránky uvádza, kedy bola politika naposledy aktualizovaná, a všetky zmeny nadobudnú účinnosť po našom zverejnení revidovaného oznámenia o ochrane súkromia.
   Ak budú tieto zmeny podstatné, budeme vás o tom informovať a ak to vyžaduje platný zákon, získame váš súhlas. Takéto oznámenie vám poskytneme e-mailom alebo zverejnením oznámenia o zmenách na webovej lokalite spoločnosti Panasonic alebo prostredníctvom príslušných služieb.
    

 13. Kontaktujte nás/Ďalšie informácie
  Ak máte nejaké otázky týkajúce sa získavania, spracovania alebo používania vašich osobných informácií alebo ak chcete opraviť, zablokovať či uviesť na pravú mieru svoj súhlas s niektorou stránkou tohto oznámenia o ochrane súkromia alebo proti nemu namietať, získať k nemu prístup alebo ho odvolať alebo chcete niektoré zo svojich osobných informácií vymazať, kontaktujte nás:
   
  1. Poštou:
  2. By mail:
   The Data Protection Officer
   Panasonic Connect Europe GmbH
   Hagenauer Strasse 43
   65203 Wiesbaden
   Germany
  3. By email:
   psceuwebmaster@eu.panasonic.com