• Prečo prejsť na digitálne riešenia?

Prečo prejsť na digitálne riešenia?

Vo svete čoraz náročnejších zákazníkov je zabezpečenie plynulej a zároveň nákladovo efektívnej prevádzky mimoriadne dôležité.

Znamená to zníženie výpadkov strojných zariadení a optimalizáciu existujúcich pracovných postupov.

Akékoľvek výpadky, napríklad v dôsledku poruchy strojného zariadenia, môžu mať vážny dlhodobý dopad na náklady, ktorý presiahne výdavky na odstránenie bezprostredného problému.

Skryté náklady

 • Strata výroby a zisku
 • Plytvanie materiálovými zdrojmi
 • Opravy
 • Náhradné diely
 • Nové strojné zariadenia

 

Ako teda môžete zabezpečiť dlhodobú prevádzku výroby a skladových priestorov, minimalizovať nákladné výpadky a maximalizovať produktivitu?

Prostredníctvom digitalizácie.

Ak si výrobný sektor v Európe neosvojí digitálnu transformáciu, do roku 2025 môže prísť o potenciálnu pridanú hodnotu vo výške 605 miliárd eur. *

*Údaje zo správy spoločnosti Roland Berger

Výrobné linky

Automatizácia procesov a poskytovanie informácií o plánovaní, časových rozvrhoch, načasovaní úloh a smerovaní.

Údržba, oprava a prevádzka (MRO)

Pracovníci môžu v reálnom čase zdieľať a pristupovať k dôležitým informáciám – od informácií o stave strojov a chybách cez návody na opravu až po historické údaje a infraštruktúru rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID).

Riadenie výrobných skladov

Efektívnejšie vyzdvihovanie, skladovanie a dopĺňanie zásob prostredníctvom riadenia zásob v reálnom čase. Pozrite sa bližšie na naše špecializované riešenia vysokozdvižných vozíkov na tejto stránke.

Čo to znamená pre vašu výrobu, postupy MRO a sklady?  
 • Zjednodušené pracovné postupy a automatizované procesy
 • Vyššia produktivita
 • Rýchlejšia výroba
 • Minimalizácia chýb
 • Vyššia presnosť a kvalita
 • Menej výpadkov
 • Nižšie nároky na údržbu
 • Menej prerušení prevádzky
 • Nižšie náklady a maximálne zisky

Výkonní riaditelia z celého sveta sa zhodujú v tom, že digitálne technológie zvyšujú inovačný potenciál ich organizácie o 71 %. *

*Zdroj: 18. výročný prieskum spoločnosti PwC medzi globálnymi výkonnými riaditeľmi

Pripojíte sa k digitálnej revolúcii?