• Pevne zapojený počítač alebo flexibilné mobilné zariadenia?

Pevne zapojený počítač alebo flexibilné mobilné zariadenia?

V spoločnosti Panasonic veríme, že robustné tablety prinášajú významné a reálne výhody v porovnaní so staršími pevne zapojenými počítačmi.

Každý rok budú vaše vysokozdvižné vozíky vyradené z prevádzky na niekoľko hodín, a to buď z dôvodu plánovaného servisu, alebo neplánovanej údržby. Ak si to premietnete na celý vozový park, môže ísť až o niekoľko stoviek pracovných hodín.

Ušetrite a zvýšte svoj čistý zisk

Ak sú vaše počítače pevne namontované do vašich vysokozdvižných vozíkov, prichádzate tiež o stovky hodín počítačového času, čo môže mať výrazný vplyv na produktivitu vášho personálu, výsledky vašej výroby a na proces dodávky a nakoniec aj na váš čistý zisk.

Rovnako, keď je potrebné opraviť elektrickú koncovku pevne zapojeného počítača, či vykonať jeho údržbu alebo ho aktualizovať, vysokozdvižný vozík, ako aj počítač budú vyradené z prevádzky s rovnakými negatívnymi výsledkami.

S robustným tabletom však môžete tieto problémy úplne odstrániť. Tablety sa môžu vymeniť medzi jednotlivými vozíkmi počas ich údržby, čo znamená ich nepretržitú prevádzkyschopnosť. A keď potrebuje údržbu samotný tablet, môžete ho jednoducho nahradiť.

Pre ešte väčšie prevádzkyschopnosti, rada plne odolných tabletov a notebookov Panasonic je podporovaná špeciálnymi dokovaciami stanicami, ktoré sú zabezpečené držiakmi VESA. Čo znamená, že môžu byť ľahko a bezpečne presunuté z držiaka na držiak a z vozidla do vozidla.