Request a full TCO calculation today

Výberom možnosti Áno vyjadrujete súhlas s účasťou na aktivitách komunity Toughtalk, prostredníctvom ktorej budete e-mailom, poštou alebo telefonicky dostávať informácie o našich produktoch a službách, ako aj informácie, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Ďalšie informácie nájdete na adrese: toughbook.panasonic.eu/SK-Toughtalk-community