• News and events

    News and events

SÚRNE: VÝZVA NA DOBROVOĽNÉ VRÁTENIE BATÉRIE

Výzva na vrátenie batérie tabletu Panasonic Toughpad FZ-G1 – 2. oznámenie

v dôsledku ustavičnej snahy o vylepšenie svojich produktov a služieb identifikovala nedávno spoločnosť Panasonic pri určitom spôsobe používania tabletu Panasonic Toughpad FZ-G1 isté problémy súvisiace s nižšie špecifikovanými batériami. Je zrejmé, že pri určitom spôsobe používania sa batéria tabletu môže prehriať a vznietiť, čo vytvára nebezpečenstvo požiaru.

Podľa inštrukcií v tomto upozornení môžete zistiť, či váš produkt patrí do tejto kategórie. Porovnajte čísla modelu Vášho tabletu FZ-G1 a modelu Vašej batérie s dole uvedeným zoznamom produktov, na ktoré sa vzťahuje toto upozornenie.

PRODUKTY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO OZNÁMENIE VÝZVY NA VRÁTENIE:

RAD FZ-G1:

Tablet – počítač

V kombinácii s niektorým z týchto dvoch čísel modelov batérií:

Rad FZ-G1A FZ-VZSU84U
Rad FZ-G1B FZ-VZSU97U
Rad FZ-G1C  
Rad FZ-G1F  
Rad FZ-G1J  
Rad FZ-G1K  
Rad FZ-G1L  
Rad FZ-G1M  
Rad FZ-G1N  

 

Analýza základnej príčiny: 

Základnou príčinou tohto problému je znečistenie vnútri článkov batérie. Ak sa batérie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie výzvy na vrátenie, používajú v prostredí s veľkými teplotnými rozdielmi, vnútri článkov môže dôjsť k skratu, ktorý môže spôsobiť prehriatie a vznietenie.

AK MÁTE JEDEN Z TABLETOV FZ-G1, KTORÝCH SA TÁTO VÝZVA NA VRÁTENIE TÝKA, MALI BY STE IHNEĎ VYKONAŤ TIETO KROKY:

Krok 1:
Obráťte sa na spoločnosť Panasonic podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste získali náhradnú batériu. Náhradné batérie sa začnú odosielať 1. júna 2017.

Krok 2:
K dispozícii je nový firmvér. Pomocou tohto firmvéru sa budú využívať nové ovládacie prvky na nabitie batérie.
Nový firmvér bude využívať 3 ovládacie mechanizmy na ovládanie nabíjania batérie.
Ktorýmkoľvek z týchto ovládacích prvkov je možné vypnúť nabíjanie batérie, čím sa minimalizuje riziko prehriatia a vznietenia.

V prípade, že ste si zakúpili tablet Panasonic FZ-G1 v Európskom hospodárskom priestore (EHS) s týmito číslami modelov (FZ-G1A, FZ-G1B, FZ-G1C, FZ-G1F, FZ-G1J, FZ-G1K, FZ-G1L, FZ-G1M, FZ-G1N) spoločne s batériou FZ-VZSU84U/FZ-VZSU97U, ihneď sa na nás obráťte, aby sme vám mohli poskytnúť novú batériu a firmvér. Môžete sa na nás obrátiť jedným z týchto spôsobov:

E-mailová adresa:   toughbookbattery.helpdesk@eu.panasonic.com

 

V nižšie uvedených pokynoch sa dozviete, ako zistíte, či sa táto výzva na vrátenie týka vášho tabletu.

Ako odhaliť problematické modely: Zákazníci si môžu skontrolovať číslo modelu svojho tabletu FZ-G1 a číslo modelu batérie, aby zistili, či sa ich týka táto výzva na vrátenie.


 

Pri vyberaní batérie z tabletu sa riaďte nižšie uvedenými krokmi.

  • Skontrolujte, či je tablet FZ-G1 vypnutý.
  • Odpojte akýkoľvek externý napájací zdroj.
  • V prípade potreby tablet odpojte od replikátora portov počítača alebo dokovacej stanice vozidla.
  • Batériu uvoľnite podľa schémy uvedenej nižšie.
  • Batériu nadvihnite za vrchný okraj podľa obrázka nižšie

 

 

Čísla modelov batérií súvisiace s týmto upozornením: 
FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U

  • Ako na batérii zistíte číslo modelu:

 

Úprimne sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti spôsobené týmto upozornením. Spoločnosť Panasonic sa zaväzuje ponúkať výrobky najvyššej kvality a vynikajúce zákaznícke služby.

 

Ďakujeme za vašu spoluprácu a porozumenie.​