• News and events

    News and events

SÚRNE: Bezpečnostné upozornenie

Tablet Panasonic Toughpad FZ-G1 s batériou

v dôsledku ustavičnej snahy o vylepšenie svojich produktov a služieb identifikovala nedávno spoločnosť Panasonic pri určitom spôsobe používania tabletu Panasonic Toughpad FZ-G1 isté problémy súvisiace s nižšie špecifikovanými batériami. Je zrejmé, že pri určitom spôsobe používania sa batéria tabletu môže prehriať a vznietiť, čo vytvára nebezpečenstvo požiaru.

Podľa inštrukcií v tomto upozornení môžete zistiť, či váš produkt patrí do tejto kategórie. Porovnajte čísla modelu Vášho tabletu FZ-G1 a modelu Vašej batérie s doleuvedeným zoznamom produktov, na ktoré sa vzťahuje toto upozornenie.

PRODUKTY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO BEZPEČNOSTNÉ upozornenie:

Zoznam čísel modelov tabletov FZ-G1:

V kombinácii s niektorým z týchto čísel modelov batérií:

FZ-G1Axxxxxx FZ-VZSU84U
FZ-G1Bxxxxxx FZ-VZSU97U
FZ-G1Cxxxxxx  
FZ-G1Fxxxxxx  
FZ-G1Jxxxxxx  
FZ-G1Kxxxxxx  
FZ-G1Lxxxxxx  
FZ-G1Mxxxxx  
FZ-G1Nxxxxx  

 

Opatrenia: 

Ak je vo Vašom tablete FZ-G1 jedna z batérií uvedených v tomto bezpečnostnom upozornení, žiadame Vás, aby ste okamžite podnikli tieto opatrenia:

Váš systém BIOS doplníme o pomôcku, ktorá umožní bezpečnejšie používanie zariadenia, kým nebude dostupné náležité riešenie. Tento nástroj poskytujeme v záujme potenciálneho zníženia problému s prehrievaním tabletu FZ-G1 (modely: FZ-G1A, FZ-G1B, FZ-G1C, FZ-G1F, FZ-G1J, FZ-G1K, FZ-G1L, FZ-G1M, FZ-G1N) v kombinácii s batériou FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U. Tento nástroj nájdete v súbore ZIP. Po jeho otvorení a rozbalení budete môcť spustiť dávkový súbor, ktorý zmení systémové nastavenia systému BIOS tabletu.

Upozorňujeme, že tento nástroj BIOS-u zníži kapacitu batérie na 80 % a spôsobí zníženie prevádzkovej kapacity batérie.

Ak ste si tablet Panasonic FZ-G1 kúpili v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ihneď sa na nás obráťte a požiadajte o nástroj systému BIOS. Môžete sa s nami skontaktovať jedným z nasledujúcich spôsobov:


 

Panasonic Service Centre
Service Operations
Wharfedale Road
Industrial Estate
Cardiff CF23 7XB
UK

 

Služby v anglickom jazyku:
Služby vo francúzskom jazyku:
Služby v nemeckom jazyku:
Služby v talianskom jazyku:
Služby v španielskom jazyku:
Služby pre Rakúsko:
Švajčiarsko ITF:
Švajčiarsko ITF:

+44 (0) 8000884324
+33 (0) 805636449
+49 (0) 8007235211
+39 (0) 800986915
+34 (0) 901 101 157
+43(0) 800006493
+41(0) 800002429 (German)
+41(0) 800588017 (French)

E-mailová adresa:                 toughbooksupport@eu.panasonic.com

 

Na nasledujúcich stránkach sa dozviete, ako zistíte, či sa toto bezpečnostné upozornenie týka Vášho tabletu.

Ako odhaliť problematické modely: Zákazníci si môžu skontrolovať číslo modelu svojho tabletu FZ-G1 a číslo modelu batérie, aby zistili, či sa ich týka toto bezpečnostné upozornenie. 


 

Pri vyberaní batérie z tabletu sa riaďte nižšie uvedenými krokmi.

  • Skontrolujte, či je tablet FZ-G1 vypnutý.
  • Odpojte akýkoľvek externý napájací zdroj.
  • V prípade potreby tablet odpojte od replikátora portov počítača alebo dokovacej stanice vozidla.
  • Batériu uvoľnite podľa schémy uvedenej nižšie.
  • Batériu nadvihnite za vrchný okraj podľa obrázka nižšie

 

 

Čísla modelov batérií súvisiace s týmto upozornením: 
FZ-VZSU84U/ FZ-VZSU97U

  • Ako na batérii zistíte číslo modelu:

 

Spoločnosť Panasonic pracuje na zistení základnej príčiny problému vyskytujúceho sa pri určitom spôsobe používania a tiež na zistení toho, či problém súvisí s tabletom FZ-G1, batériou alebo má inú príčinu.   O našom postupe vo veci zisťovania príčiny Vás budeme náležite a intenzívne informovať, a ak niektoré z vyššie uvedených zariadení bude treba vymeniť, oboznámime Vás s tým. 

Úprimne sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti spôsobené týmto upozornením. Spoločnosť Panasonic sa zaväzuje ponúkať výrobky najvyššej kvality a vynikajúce zákaznícke služby.

 

Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu a porozumenie.