Bezpečnostné upozornenie spoločnosti Panasonic

Bezpečnostné upozornenie spoločnosti Panasonic týkajúce sa predchádzania samovoľnému vznieteniu batérie v zariadeniach Toughbook radu CF-AX, CF-SX a CF-C2

Okrem bezpečnostného upozornenia vydaného v marci tohto roka sme vyvinuli aktualizáciu softvéru pre vyššie uvedený model, ktorú si môžete prevziať priamo do dotknutého prenosného počítača, a ktorá slúži na diagnostiku a kontrolu stavu batérie s cieľom zabrániť riziku vznietenia. Ako sme už oznámili predtým, vo vyššie uvedených modeloch nebudeme vymieňať batérie.

Ak ste si už predtým nainštalovali náš pomocný program na riadenie nabíjania, aj napriek tomu odporúčame prevziať si tento diagnostický riadiaci softvér ako permanentné opatrenie na zabránenie riziku vznietenia.

Ako sme už oznámili predtým, pomocný program na riadenie nabíjania bol poskytnutý len ako dočasné opatrenie, a keď bude nainštalovaný diagnostický riadiaci softvér, budú funkcie pomocného programu na riadenie nabíjania vyradené.

V nasledujúcej tabuľke si skontrolujte, či váš produkt patrí k tým, na ktoré sa vzťahuje toto upozornenie. Ak áno, žiadame vás, aby ste si čo najskôr nainštalovali náš diagnostický riadiaci softvér.

PRODUKTY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Model notebooku

  • Rad CF-AX2/AX3
  • Rad CF-C2
  • Rad CF-SX

AK MÁTE NIEKTORÝ NOTEBOOK, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE TOTO BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE, MALI BY STE IHNEĎ VYKONAŤ TIETO KROKY:

Prevezmite si diagnostický riadiaci softvér použitím odkazu nižšie a nainštalujte ho do dotknutých zariadení:

Prevezmite kliknutím tu

Tento softvér bude vykonávať diagnostiku a kontrolovať stav akumulátorovej batérie na optimalizovanie jej dlhodobého fungovania a zabránenie riziku vznietenia.

V prípade otázok, alebo ak potrebujete pomoc, môžete sa na nás obrátiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

email: toughbookbattery.helpdesk@eu.panasonic.com

Podľa nasledujúcich pokynov zistite, či sa toto bezpečnostné upozornenie vzťahuje na váš notebook.

Úprimne sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti spôsobené týmto upozornením. Spoločnosť Panasonic sa zaväzuje ponúkať výrobky najvyššej kvality a vynikajúce zákaznícke služby.

Ďakujeme za vašu spoluprácu a porozumenie.

IDENTIFIKÁCIA PROBLEMATICKÝCH MODELOV:

Skontrolujte model svojho počítača (pozri obrázok nižšie)