• Toughbook a diagnostika strojov

Toughbook a diagnostika strojov

Diagnostika strojov je nepochybne kľúčovým prvkom technickej pomoci mnohých podnikov a organizácií rôznych sektorov. Vo všetkých sektoroch pritom majú technici, ktorí diagnostiku vykonávajú, rovnaké úlohy: 

  • Zistiť problém 
  • Rýchlo ho odstrániť 
  • Odstrániť ho správne hneď na prvýkrát

Môže sa jednať o prácu na prevádzke alebo vo špecializovanom diagnostickom zariadení, kde sú vysoké teploty, vlhkosť a prach.

Rovnako tak sa môže jednať o prácu v teréne, kde k najväčším úskaliam patrí prístup k systémom a dátam a aj poveternostné podmienky. 

Aké sú hlavné prekážky?

Príjem / registrácia – ak ako príklad použijeme diagnostiku automobilov, príjem vozidla do servisu môže značne znížiť efektivitu diagnostického procesu, najmä v časovej tiesni ranných špičiek.

Pridelenie práce – ak zostaneme v automobilovom sektore, v tejto fáze sú vozidlá prideľované mechanikom. Hoci by sa v ideálnom prípade mal opravy ujať mechanik, ktorý disponuje príslušnými zručnosťami, nie je to vždy jednoduché, ak pri prvom určení závady chýbajú príslušné technické informácie.

Primárna diagnostika – ak bola správne pridelená práca, možno tento proces uskutočniť efektívne. Ak nie, môže zabrať viac času.

Dodávka náhradných dielov – ak majú technici akéhokoľvek sektora odviesť kvalitnú prácu, potrebujú správne náhradné diely. Ak sú objednané alebo dodané nesprávne náhradné diely, predĺži sa doba opravy, zvýšia sa náklady a zníži produktivita.

Rozšírená podpora – ak technik nedokáže odstrániť problém na mieste, musí sa obrátiť na externú pomoc. Ak táto pomoc nie je okamžite k dispozícii, má problém.

Potvrdenie opravy – preverovanie a potvrdenie, či bola oprava úspešná, môže zabrať veľa času. Preto sa táto fáza často zanedbáva. To však môže veľmi negatívne ovplyvniť spokojnosť zákazníka.

Ako Toughbook prispieva ku skvalitneniu procesu?

Počítače Toughbook navrhujú a inštalujú ľudia, ktorí si uvedomujú, ako diagnostické firmy zarábajú peniaze - opakovanou prácou pre zákazníkov, ktorí sú s ich službami spokojní.

Preto chápeme, aké dôležité je poskytnúť technikom vybavenie, ktoré im umožní odviesť kvalitnú prácu hneď na prvýkrát a zakaždým.

Počítače Toughbook možno integrovať s diagnostickými systémami, čo technikom umožňuje vykonať trojakú diagnostiku v čase, ktorý je zvyčajne potrebný k jedinej diagnostike. Ako je to možné? Vďaka spojeniu bezdrôtovej konektivity zodpovedajúcej vojenským normám, schopnosti fungovať v náročných podmienkach a integrovaným perifériám, ako napríklad čítačkám čipov RFID a čiarového kódu.

  • Vo fáze pridelenia práce možno vykonať úvodnú diagnostiku, aby na zariadení pracoval správny technik.
  • To umožňuje vyššiu efektivitu bežnej diagnostiky, pri ktorej sa technik môže zamerať na problémy zistené vo fáze pridelenia práce.
  • Pri finálnej diagnostike technik zistí, či bola práca vykonaná kvalitne, aby zákazník nemusel nechať vykonávať žiadne ďalšie opravy, čo prispieva k zvýšeniu jeho spokojnosti.

Počítače Toughbook však majú pre proces diagnostiky ešte jeden prínos. Údržba a oprava strojov je často obmedzená na určitý priestor alebo miesto. Prácu nemožno vždy vykonať tam, kde je to najjednoduchšie - stroje bývajú na rôznych miestach, ktoré často sťažujú využívanie moderných technológií.

To však neplatí pre Toughbook. Tieto počítače majú veľmi účinné bezdrôtové pripojenie, displej viditeľný za každých podmienok, vyrábajú sa v rôznom prevedení, vyznačujú sa výnimočnou odolnosťou a sú priamo určené pre prácu vonku v nehostinnom prostredí. Nech je teda stroj, ktorý si vyžaduje údržbu, kdekoľvek, technik si k nemu môže vziať Toughbook a vykonať všetky potrebné úkony.