• Správa a údržba zariadení

Správa a údržba zariadení

Efektívne hospodárenie vyžaduje optimálne využitie zariadenia bez ohľadu na lokalitu. Preto musíte servisných technikov a technikov údržby vybaviť nástrojmi, ktoré im umožnia zabezpečiť požadovanú úroveň údržby.

A tu počítače Toughbook ponúkajú vysokú pridanú hodnotu. 

Čo je to za proces?

Keď hovoríme o správe a údržbe zariadení, máme na mysli optimálne využitie všetkých zariadení organizácie v teréne. Toto zariadenie je potrebné v rôznych fázach životnosti udržiavať, opravovať, modernizovať, meniť jeho konfiguráciu, či dokonca meniť za nové.

A to si vyžaduje celý rad podnikových procesov.


Napríklad preventívnu údržbu. Zariadenie je potrebné skontrolovať a zhodnotiť jeho funkcionalitu a produktivitu, odhaliť nedostatky, ktoré sa musia odstrániť, a toto hodnotenie odovzdať vedeniu, ktoré naplánuje požadované kroky. Potom je potrebné vykonať údržbu za prevádzky.

Tento proces musí byť zároveň flexibilný. Technici musia po nahlásení závady zvoliť správny a efektívny postup. Zistené výsledky je potrebné presne zdokumentovať a vytvoriť časový harmonogram preventívnej údržby.

Základom úspechu je samozrejme schopnosť vykonávať tieto práce aj v nepriaznivých podmienkach. V podmienkach, ktoré doteraz neumožňovali používanie moderných technológií. V podmienkach, v ktorých terénni pracovníci väčšinou stratili digitálny prístup k aplikáciám a dátam.

 

Ako Toughbook prispieva ku skvalitneniu procesu?

Počítače Toughbook poskytujú technikom prístup k väčšiemu objemu kvalitnejších informácií. Možno ich použiť v situáciách, kde ostatné prenosné počítače alebo mobilné zariadenia zlyhávajú, a stávajú sa tak nástrojom umožňujúcim transformáciu procesu.


Rýchlosť - technici pracujú rýchlejšie, ak majú k dispozícii správne informácie. Toughbook im poskytuje technické informácie, navigáciu, informácie z podniku alebo servisné záznamy, teda prakticky všetko, čo v danej situácii potrebujú vedieť.


Pracovná dokumentácia - počítače Toughbook sú vybavené kamerou a rozhraním Bluetooth a umožňujú tak technikom ľahké a rýchle nadobudnutie dokumentácie. Ich vybavenie je možné podľa potreby upraviť a posunúť tak tento proces ešte ďalej. Dotykový displej výborne slúži na zapisovanie poznámok k práci a bezdrôtové pripojenie zodpovedajúce vojenskému štandardu umožňuje nepretržité monitorovanie, meranie a záznam prác v reálnom čase. Tým odpadá neskoršie konverzie písaných poznámok do elektronickej formy.


Spokojnosť zákazníka - ak robíte správu a údržbu zariadenia u zákazníka, technik je tvárou vašej spoločnosti. Počítače Toughbook, ktoré zvyšujú efektivitu práce, sú preto ideálnym prostriedkom, ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a prispieť k pozitívnemu vnímaniu vašej organizácie.


Nové zdroje príjmov - zákazníci dôverujú technikom, ktorí stabilne poskytujú kvalitné služby. Akonáhle technici získajú ich dôveru, môžu im ponúknuť ďalšie služby a výrobky vášho podniku, ktoré zákazníkom umožnia efektívnejšie podnikanie.

.