• Projektantské práce v teréne

Projektantské práce v teréne

Ak ste zapojený do riadenia terénnych odborníkov v stavebníctve, strojárenstve, architektúre, doprave alebo mnohých iných oblastiach, budete nepochybne uznávať dôležitosť  práce v teréne ako kľúčový proces pre vašu organizáciu.

A takisto si uvedomujete, že proces predstavuje významné ťažkosti.

 

Aké sú hlavné prekážky?

V prvom rade sa tieto práce vykonávajú vonku, takže musíte stále počítať s rôznymi vplyvmi počasia. Keďže modernú technológiu nikdy nebolo možné používať v náročných vonkajších podmienkach, jedinou možnosťou bola papierová dokumentácia a ručne písané poznámky.


Papier je však napr.za dažďa nepoužiteľný. A pri ručnom zápise, ktorý sa neskôr väčšinou musí prevádzať do digitálnej formy, môžu vzniknúť chyby.  

Okrem toho presnosť zememeračských a projektantských prác závisí na správnych dátach a aplikáciách. Pri práci na odľahlých miestach k nim často nie je prístup a to znižuje efektívnosť procesu a môže negatívne ovplyvniť presnosť výsledkov. 

Ďalším dôležitým faktorom je čas. Zememeračské a projektantské práce bez digitálnych nástrojov môžu byť namáhavé a zdĺhavé. A v podnikaní čas znamená peniaze.

Zememeračské a projektantské práce nie sú statický proces. Dôležité dáta sa neustále menia a musia sa v priebehu prác upravovať a dopĺňať. To je bez digitálneho prístupu k správnym údajom nesmierne ťažké.

 

Ako Toughbook prispieva ku skvalitneniu procesu?

Počítače Toughbook sú dokonalé nástroje pre profesionálov z odboru zememeračských a projektantských prác. Poskytujú im samostatnosť a vyššiu efektivitu práce.

Koordinácia – riadenie zememeračských a technických tímov na veľkom geografickom území je náročné.

Odolnosť – práce v teréne prebiehajú tam, kde sú potrebné, a nie tam, kde by ich projektanti a zememerači chceli vykonávať. Môže to byť vodná cesta, prašné staveniská alebo extrémne nebezpečné prostredie. Počítače Toughbook sú pre tieto podmienky skonštruované, aby fungovali tam, kam iné moderné technológie nemôžu.

Funkcie v teréne - Počítače Toughbook fungujú tam, kde iná technológia zlyháva. Teraz majú vaši terénny pracovníci prístup k dátam a výkresom tam, kde ich potrebujú, a vtedy, keď ich potrebujú, v digitálnej forme, ktorá im umožňuje vykonávať priebežné zmeny a doplnenia. Vďaka širokej ponuke veľkostí displejov môžu priamo v teréne používať softvér CAD a vysoký výkon procesora zvládne aj najrozsiahlejšiu technickú dokumentáciu.