Phone number: +420 234 294 112
  • CPS Product line up
  • Toughbook

Mobilné počítače a tablety TOUGHBOOK

 

O spoločnosti

 
Zariadenie TOUGHBOOK nie je len lídrom na trhu robustných počítačov a tabletov. Ono tento trh definovalo. Od uvedenia prvého modelu pred viac než 20 rokmi si mobilné počítače a tablety Toughbook vytvorili vlastné miesto vo svete mobilných technológií a zmenili možnosti prístupu k údajom a aplikáciám v najnáročnejších prostrediach.
 
Už od začiatku sme verní nášmu dedičstvu technickej spoločnosti, ktorá zohľadňuje názory zákazníkov vo všetkom, čo robí. Záväzok počúvať názory zákazníkov, čo skutočne chcú, nám umožňuje poskytovať špecializované vysokokvalitné zariadenia, ktoré charakterizujú našu ponuku riešení.
 
Ak chcete objaviť skutočné výhody nasadenia riešení využívajúcich zariadenia TOUGHBOOK vo vašej organizácii, mali by ste začať zvážením problémov, ktorým čelia vaši mobilní pracovníci.
 
Čo im bráni v tom, aby boli produktívnejší? Aby pracovali efektívnejšie?
Aby dosahovali vyšší zisk a bolo ich možné jednoduchšie manažovať?
 
Možno zistíte, že množstvo negatívnych aspektov súviselo s problémom s prístupom k údajom alebo aplikáciám v teréne. Možno išlo o problém s pripojením k centrálnym systémom. Pracovníci nemuseli mať dostatok vhodných zdrojov energie, ktoré by umožnili zaistenie trvalej prevádzkoschopnosti ich technológie. A problémom mohol byť aj triviálny dážď alebo prudké slnečné svetlo, ktoré pracovníkom zabránilo pracovať rýchlo a efektívne.
 
A práve tu na scénu vstupuje zariadenie TOUGHBOOK. Spoločnosť Panasonic vybavila mobilné počítače a tablety TOUGHBOOK technológiou, ktorá je jedinečne navrhnutá tak, aby prekonávala prekážky v získavaní prístupu, s ktorými sa každodenne stretáva nespočetné množstvo odborníkov v mnohých odvetviach.
 
Ak si pozeráte príspevky ľudí opisujúcich alebo komentujúcich robustné alebo odolné notebooky, zistíte, že takmer vždy sa v ich príspevkoch objavuje slovo TOUGHBOOK.