• Toughbook. Najnižšie náklady na vlastníctvo v mobilnom computingu *

    Dosiahnite návratnosť investície už
    v prvom roku

Myslenie z dlhodobého hľadiska sa pri mobilnom computingu vypláca

Áno, odolné zariadenia sú drahšie než komerčné a tradičné spotrebiteľské ponuky.

No mimoriadne nízka miera poruchovosti a funkcie zlepšovania produktivity na mieru modelov Toughbook znamenajú aj nižšie celkové náklady na vlastníctvo pre vašu spoločnosť.

 

Urobte si test Náklady na vlastníctvo Toughbook ešte dnes a zistite, koľko môžete ušetriť.

1Type of Devices
2Number of Devices
3Lifecycle of Devices
4Results

Which type of devices are you looking for?


How many devices do you need to deploy?Will you be deploying your devices for 3 years or more?
1,000,000900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000
550,000
319,000

CURRENT

PANASONIC

TCO Saving

42%

cheaper


Zákazník potvrdzuje, že si prečítal/pochopil nasledovné informácie ohľadom kalkulačky:
Ø Spoločnosť Panasonic nebude ukladať ani iným spôsobom používať údaje o produktoch našich konkurentov zadané do tohto nástroja; 
Ø Nastavenie maloobchodných cien je výhradnou povinnosťou zákazníka a spoločnosť Panasonic nemôže tento jav žiadnym spôsobom ovplyvniť; a 
Ø Na zadávanie údajov musí mať zákazník úplnú a výhradnú kontrolu nad nástrojom. Je na zákazníkovi, aké údaje sa rozhodne zadať a do akej miery sa s nimi podelí so spoločnosťou Panasonic. 

 

Ako to funguje 

Na použitie našej rýchlej a bezplatnej Kalkulačky nákladov na vlastníctvo jednoducho:  

  • Zadajte údaje o svojich aktuálnych mobilných zariadeniach
  • Vyberte počet jednotiek, ktoré vlastníte

Kalkulačka za vás vypočíta náklady na kúpu a mieru poruchovosti.

Z výsledku sa dozviete:

  • Kalkuláciu vašich vlastných celkových nákladov na vlastníctvo pre vaše odvetvie
  • Rozdiel medzi nákladmi na vlastníctvo vašich aktuálnych zariadení a kúpou Panasonic – vrátane príslušných finančných nákladov a úspor 

 

 

 

Aká je skutočná hodnota odolnosti?

Potrebujete ešte viac dôvodov, aby ste sa presvedčili o tom, že investícia do odolných
zariadení pre vašich mobilných pracovníkov je správnou voľbou?