Phone number: +420 234 294 112
  • Recyklačný program

Program zberu počítačov Toughbook

V krajinách EU môžu zákazníci spoločnosti Panasonic využiť našu ponuku a počítače Toughbook po ukončení životnosti (End of Life - EOL) a používania (End of Use - EOU) bezplatne vyhodiť vo zbernom dvore. Forma zberu počítačov sa v rôznych obciach líši. Bližšie informácie, ako napríklad adresa a prevádzkovú dobu zberného dvoru nájdete v miestnom telefónnom zozname alebo na webových stránkach. Zákazníci môžu nepoužívané počítače Toughbook a ich príslušenstvo (EOL nebo EOU) vrátiť takisto v predajni, kde ich zakúpili. 

Podľa európskeho práva, ktoré prijala väčšina členských krajín, firmy nesmú odvážať vyslúžilé výrobky do obecných zberných dvorov. 

Firemní zákazníci by sa mali obrátiť na spoločnosť Panasonic alebo prostredníctvom tu uvedených kontaktov zaistiť recykláciu počítača Toughbook. Na základe vašej žiadosti vám spoločnosť Panasonic ponúkne čo najefektívnejšie riešenie vašich požiadaviek. 

Pozn. Tuto možnosť môžu využiť takisto zákazníci, ktorí majú k recyklácii väčšie množstvo počítačov Toughbook. 

Okrem týchto možností recyklácie ponúka individuálny a bezplatný zber počítačov Toughbook takisto spoločnosť Panasonic Computer Products Europe (PCPE). Ak zavoláte nám na niektoré z nižšie uvedených čísel, spoločnosť Panasonic zaistí odvoz vášho počítača Toughbook. 

Ak chcete nechať recyklovať počítač Toughbook, zavolajte na niektoré z bezplatných čísel: 

Velká Británie: +44 (0)8709 079 079

Německo +49 (0)800 723 5211

Francie +33 (0)1 55 93 66 60 

Španělsko +34 (0)901 101 157

Itálie +39 (0)848 391 999

Rakúsko +43 (0)800 006 493

Pozn. Zo všetkých ostatných krajín volajte na niektoré z uvedených čísel 

Prípadne môžete napísať na e-mailovou adresu: toughbooksupport@eu.panasonic.com a dohodnúť si recykláciu počítača Toughbook písomne.