Zdravotníctvo

Optimalizácia efektívnosti v zdravotníctve

V sektore zdravotníctva môžu správne nástroje znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Ak má zdravotnícky personál k dispozícii vybavenie, ktoré mu umožňuje okamžitý prístup k záznamom pacienta alebo prenos dôležitých informácií z miesta nehody, môže poskytnúť podstatne kvalitnejšiu starostlivosť.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor.

Tieto počítače fungujú bez vetrákov, majú utesnené rozhranie, pevné disky odolné voči nárazom, výnimočne nízke elektromagnetické emisie a sú odolné voči dezinfekčným látkam. Preto môžu prispieť k optimalizácii práce v zdravotníckom sektore.

Umožňujú prenos aktuálnych záznamov pacienta z centrálneho servera, ich aktualizáciu a prenos späť na server prostredníctvom zabezpečenej bezdrôtovej siete. Ceruzku, papier a písomné pripomienky tak nahrádza efektívna starostlivosti s bezprostredným prístupom k záznamom pacienta a výsledkom laboratórnych testov. 

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítača Toughbook dokážu spolupracovať. 

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.