Finančný sektor

Transformácia finančných služieb

Ak je súčasťou vašej obchodnej činnosti napríklad uzatváranie poistných zmlúv mimo kancelárie, inšpekcia budov a majetku alebo rokovania so zákazníkmi v rôznom prostredí, potrebujete nástroje, ktoré sú skonštruované tak, aby fungovali za každej situácie.

Preto sú počítače Toughbook vybavené procesormi [Intel2] ideálny pre sektor finančných služieb.

Vďaka špičkovej konektivite, výkonnosti, prenosnosti a nedostižnej životnosti ponúkajú finančným profesionálom oveľa väčšie možnosti pri práci v teréne, ako tomu bolo doteraz. Už nie je potrebné nosiť papierovú dokumentáciu. Práce sa nemusia zbytočne prerušovať kvôli počasiu, či prší, sneží alebo svieti ostré slnko. Už nie je potrebné nosiť viac prístrojov a zariadení.

Stručne povedané, počítače Toughbook prispievajú k zvýšeniu produktivity, efektívnosti a ziskovosti finančného sektora.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.