Farmaceutický priemysel

Transformácia farmaceutického sektora

Na technológie používané vo farmaceutickom sektore sú kladené osobitné požiadavky. Nesmú spôsobiť kontamináciu. Musia odolávať teplu, suchému a prašnému prostrediu a náročným pracovným podmienkam. Musia byť presné a spoľahlivé.

Počítače Toughbook s procesormi  Intel® Core™ i5 vPro™ processor fungujú bez vetrákov, majú utesnené rozhranie, pevné disky odolné voči nárazom, výnimočne nízke elektromagnetické emisie a sú odolné voči dezinfekčným látkam. Preto môžu prispieť k optimalizácii práce vo farmaceutickom sektore.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.