• Work without limits

Sieťové odvetvie

Transformácia správy sieťových odvetví

Terénne práce v obore správy sieťových odvetví prinášajú špecifické požiadavky.

Vaši terénni pracovníci potrebujú pri inšpekcii a údržbe objektov v odľahlých a ťažko prístupných oblastiach prístup k digitálnym informáciám. Potrebujú tiež bezpečné pracovné podmienky. Okrem toho do hry vstupujú požiadavky na efektívnu správu majetku či nutnosť pracovať na miestach bez elektrickej siete. Ďaľším všadeprítomným nepriateľom sú prírodné živly.

A práve tu nachádzajú uplatnenie počítače Toughbook vybavené procesormi Intel® Core™ i5 vPro™ processor.

Vďaka špičkovej konektivite, výkonnosti, prenosnosti a nedostižnej životnosti ponúkajú profesionálom sieťových odvetví oveľa väčšie možnosti pri práci v teréne, ako tomu bolo doteraz. Už nie je potrebné nosiť papierovú dokumentáciu. Práce sa nemusia zbytočne prerušovať kvôli počasiu, či prší, sneží alebo svieti ostré slnko. Už nie je potrebné nosiť viac prístrojov a zariadení.

Stručne povedané, počítače Toughbook prispievajú k zvýšeniu produktivity, efektívnosti a ziskovosti organizácií pôsobiacich v obore správy sieťových odvetví.

Teraz by sme vám radi ukázali, ako s vami počítače Toughbook dokážu spolupracovať.

Ako už dnes slúžia iným organizáciám podobným tej vašej. A ako vám môžu pomôcť prekonať prekážky, s ktorými sa stretávate.

¹ Tested by a national independent third party test lab following IEC 60529 Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3.