• Program spätného odkupovania

Program spätného odkúpenia počítačov Toughbook

 

Za vaše IT aktíva so zostatkovou hodnotou ponúkame ešte viac

Ak máťe na likvidáciu viac ako 10 notebookov spĺňajúcich požiadavku na stav a opravy, je tu možnosť využiť program spätného odkupovania Toughbook.

Vďaka tejto službe budú vaše staré počítače Toughbook efektívne vyňaté z vašich existujúcich IT aktív a vy môžete získať ich zostatkovú hodnotu.

Z každého zariadenia budú odstránené údaje do takej úrovňe, ktorá zodpovedá všetkým uznávaným medzinárodným normám, o čom dostanete potvrdzujúce osvedčenie. Budeťe tak mať istotu, že dôležité služobné údaje sa nikdy nedostanú do nepovolaných rúk.

Zozbierať a zlikvidovať môžeme dokonca aj počítače iných značiek, v prípade že máťe záujem nahradiť ich novými notebookmi značky Toughbook.

Aj pri účasti na programe spätného odkupovania Toughbook zostávajú vaše práva podľa smernice WEEE zachované.

Ak sa chceťe o tejto užitočnej službe dozvedieť viac, tu si môžete stiahnuť informačný súbor PDF, alebo sa s nami skontaktovať na uvedenej adrese:

Adresa:
Panasonic Computer Products Europe Service Centre,
Building B4,
Wyncliffe Road,
Pentwyn,
Cardiff,
CF23 7XB

E-mail: toughbook.buyback@eu.panasonic.com